Vztah k lékařům

Vztah k lékařům a léčitelům

Mám rád lékaře

Vím, kolik studií, práce a odříkání podstoupili, než si oblékli bílé pláště. Jsou mezi nimi vynikající lidé. Dělají to nejlepší, co mohou za dané situace. Jako ve všech ostatních oblastech lidské činnosti jsou lékaři ovlivňováni vším co je lidské. Mám k nim úctu. Základním zaklínadlem lékařů je věda. Lékaři jsou většinou špatní obchodníci. Většina jich je raději zastupována různými finančními institucemi. Pojišťovny jsou založené na strachu a tak, dokud se lidé budou bát, budou tu i pojišťovny.

Mám rád léčitele

Přání pomoci druhému je u nich velmi silné. Navíc mají odvahu zaujmout svoje stanovisko a riskovat společenské nepřijetí. Jako každá jiná profese, je léčitelství skloubením malé části talentu s mnohem větší částí vytrvalé, každodenní práce. Léčitelé nejsou světci. Potýkají se se vším lidským, zrovna jako lékaři. Základním zaklínadlem léčitelů je duchovno. Léčitelé jsou zrovna takoví obchodníci jako lékaři. Většina co znám, žije velmi skromě.

Řešením je otevřenost

Jistě je mnoho lékařů, kteří tíhnou k duchovním sférám. Zatím jsem nepoznal žádného lékaře, který by po studiu homeopatie, nebo čínské medicíny, kompletně zavrhnul klasickou medicínu. Ale nesetkal jsem se ani se žádným lékařem homeopatem, který by se rozhodl zavrhnout homeopatii. Zkrátka lékař, který je otevřený svému dalšímu růstu je dobrý lékař.

Jistě je mnoho léčitelů, kteří se učí anatomii, fyziologii a chemii, aby byli schopni komunikovat srozumitelně a ověřitelně. Neznám jediného dobrého léčitele, který by zavrhnul svoje umění a přešel plně na pole medicínské vědy. Otevřenost, tolerance a uznání svých vlastních hranic je znakem dobrého léčitele.

Dobří lékaři se přibližují dobrým léčitelům. Dobří léčitelé zase dobrým lékařům. Obě skupiny se učí a výsledky jejich práce se odráží v jejich pacientech.