Výsledky

Dosažené výsledky

Výsledky poradenské činnosti jsou především výsledky klientů, kteří plně využili svých schopností a možností. Názory odborníků, včetně mého názoru, mají pouze pomocný význam. Názory se mění a vyvíjí. Názor je předpoklad, domněnka, nezměřitelná a neviditelná veličina. Výsledky jsou naopak měřitelné a viditelné. Výsledky náleží klientovi.

Lidé se často ptají, zda se dá vyléčit ta, či ona diagnoza. Vyléčit se může pouze pacient, diagnoza nikdy.

Zde je přehled diagnoz a stavů, se kterými se na mne lidé obraceli a zdárně se vyléčili:

  • Asthma, alergie, autoimmuní onemocnění včetně Hashimotovy thyroiditidy, Lupusu, revmatoidni arthritidy, infekčni onemocnění vesměs resistentní na ATB léčbu jako je Boreliosa, chlamydie, či mycoplasmata.
  • Endokrinni poruchy: cukrovka, poruchy štítné žlázy, nadledvinek, ledvin a hypofyzy. Kardio-vaskulární nemoci včetně vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a infarktů myocardu.
  • Neurologické potíže od zablokovaných obratlů, meziobratlových plotének po micro angiopathie a neuropathie.
  • Nádorová onemocnění, po-úrazové stavy.
  • Psycho-somatické potíže, deprese, poruchy trávení a zažívání.
  • Otravy těžkými kovy.

Zlepšení kvality života

42letý muž s kompletní zlomeninou 6tého krčního obratle, zlomeninou pravé pažní kosti, zhmožděním krční míchy a kompletním ochrnutím pravé horní končetiny. Tří denní intenzivní vliv nízkofrekvenčních tónů. Kompletní zhojení zlomenin. Kompletní zhojení míchy. Plná hybnost pravé horní končetiny. Kvalita života po rychlém zhojení úrazu hodnocena klientem jako výrazně lepší. Za nejvýznamnější považuje prožitek stavu blízké smrti a z ně vyplývající pocit vděčnosti ze znovu získané funkce svého těla. Léčba trvala nepřetržitě 72 hodin.

Zlepšení kvality života

51letý muž s cukrovkou druhého typu, léčen kombinací inzulinu. Počínajícími neuropathie. Obezita. Bolesti dolních končetin, zhoršení zraku, únava, plísňová kožní onemocnění. Stanovení individuální diety, modulace funkcí slinivky, přívěsku mozkového, navyšování fyzických aktivit, hydrotherapie. Za týden dostatek energie. Za dva měsíce vysazen inzulin. Došlo k odstranění tukových zásob na břiše a kolem boků. Návrat ostrosti zraku za 3 měsíce. Po 3 měsících klient uběhne 2 míle. Bolesti žádné. Za největší klad považuje získání víry v sebe sama. Zbavil se strachu z oslepnutí, postupných amputací dolních končetin. Strachu z bolesti a strachu být na někom závislý.

Prodloužení života

25letý muž s cirrhosou jater potvrzenou biopticky. Za příčinu považována hepatitida C. Muž se cítil velmi unavený, neschopný postarat se sám o sebe. Délka zbývajícího života posouzena odborníky na 2 měsíce. Po léčbě běžně dostupnými bylinami, změně diety a úpravou emocionálního rozpoložení zlepšení subjektivního stavu vyčerpanosti během 2 dnů. Dostatek sil postarat se sám o sebe během týdne. Za dva měsíce od započetí práce návrat do zaměstnání. Kontrolni jaterni testy nepotvrdily cirrhosu. Nepotvrzena hepatitida typu C. Jaterní enzymy byly v průběhu dalších 17 let občas zvýšené. I přes jednoznačné prodloužení života si klient nejvíce chválí „ získání“ optimismu, schopnosti postarat se o sebe.

Prodloužení života

63letý muž s dušností, výpotkem na plicích, diagnostikován odborníkem jako mesothelioma. Mesotheliom je zhoubný nádor pohrudnice za jehož příčinu se považuje azbest. Klient pracoval s azbestem. Výpotek odsáván 2x týdně. Zbývající délka života odhadnuta odborníkem na 1 měsíc. Po 2 měsících se přestal vytvářet výpotek. Za 6 měsíců klient fyzicky pracuje na stavbě svého domu. Po dvou letech je klient plný chuti do života, plánuje extenzivní cestování, velmi si váží času, který tráví s vnoučaty.

Remodelace postavy

46letá silně obézní žena. Žádné libido. Regulace hormonů podvěsku mozkového, estrogenních frakcí, hormonů štítné žlázy. Za půl roku zahájena resonanční terapie elastických a pojivových tkání. Po roce klientka váží o 140 liber méně. Kůže na břiše, hýždích a prsou je pevná, pružná, bez jizviček. Libido uspokojivé. Kromě získání vysněné postavy bez rizik chirurgických zákroků si pacientka nejvíce cení znovu nabyté sexuální přitažlivosti a návrat zdravého sebevědomí.