Filosofie

Filosofie

Náš svět je nejlepší možný v jakém žijeme. Vše je dokonalé a perfektní za daných podmínek. Lidé nejsou ani dobří, ani špatní, jsou nejlepší jací mohou být. Jako je poupě růže nádherné, je nádherná i rozvinutá růže. Krásná je i suchá růže. Krásná je i růže, která spí pod sněhem a teprve čeká na podmínky, které dovolí rozvinout vše co je skryté. Lidé mají větší potenciál,než ten který se projevuje. Většina spí pod „sněhem“ a čeká na správné podmínky.

Představte si, že na základě svého pozorování a své subjektivní zkušenosti získáváme vědění. Víme, že až na jaře sníh roztaje, slunce bude více hřát a z poupat se rozvinou květy. Pamatujeme si dlouhé zimy i mírné zimy. S našim lidským potenciálem je to podobné. Může se rozvinout pomaleji, nebo rychleji.

Životy všech lidí na této zemi stojí na Víře

Při změně Víry dochází k přeskupení základních hodnot. Rodíme se, žijeme a umíráme v souladu s tím, čemu věříme. Nedokážeme žít v rozporu s tím, čemu věříme. Víra v dobro a zlo je společná pro všechny lidi na celé planetě. Co je dobro a co zlo je předmětem stále probíhajících diskusí.

Představte si, že namísto zvažování protikladů se budeme dívat na Dobro jako na Světlo a na Zlo jako na nedostatek Světla. Rozsvítíme a tma zmizí. Přinesu světlo do stínu a stín již nenajdu. Světlo v lidech je reprezentováno Vědomím. V klasické čínské medicíně je vědomí popisováno obrazně jako vševědoucí císař. Druhý příklad popisuje vědomí jako oheň v srdci, který hřeje a svítí.

Víra v uzdravení se projevuje uzdravením

Víra v uzdravovací pomůcky či techniky (placebo) vede k uzdravení zhruba v 60% případů. Lidské fyzikální tělo podléhá zákonům fyziky, chemie a všem známým i dosud neznámým zákonům platným pro hmotu. Příklad: ze své svobodné vůle může jednotlivec věřit čemu chce. Ve své víře, že může létat jako pták se po skoku do propasti zřítí a zaplatí za to svým životem. Fyzikální zákon gravitace převyšuje svoji pravdivostí nad vírou v nepravdu.

Pozorování, touha, cílené aktivity a subjektivní zkušenosti nakonec vyvrcholily ve zrození letadla bratří Wrightů. Člověk může dnes létat při respektování fyzikálních zákonů. Ne při jejich popření.

Entita která je všudypřítomná, vševědoucí, všemocná, nedefinovatelná a pouze subjektivně poznatelná nám dává potenciál. Je na naší volbě, zda se přikloníme k zákonům (Pravdě), nebo se od nich odkloníme.

Nepochybně žijeme v čase, kdy okamžité uspokojení převažuje nad dlouhodobou prosperitou.
Co když bychom využili této přirozené lidské vlastnosti a vyvolali změny, které budou v souladu
s dlouhodobou prosperitou?

Dnes se již nikdo nepozastavuje nad tím, že když otočí vypínačem, rozsvítí se světlo. Otočí podruhé, světlo zhasne. Dosahujeme okamžitého viditelného výsledku, aniž bychom vůbec museli rozumět co je elektřina, dráty, žárovka, nebo vypínač.

Lidské tělo je nejdokonalejší počítač na světě

Počítač pracuje s jedničkami a nulami. Lidské tělo reaguje na pravdu a na nepravdu. Lze velmi rychle rozpoznat co tělo oslabuje a co posiluje. Je normální očekávat změnu při přepnutí „vypínače“ ve funkci těla, zrovna tak jako funguje žárovka.

Lidská bytost je mnohovrstevná entita. Kromě těla, které je pouhým učebním nástrojem komunikace, jsou popsána i těla jiná. Nejblíže hmotnému tělu je éterické tělo. To určuje tvar hmotného těla. Éterické tělo ovlivňuje chování elektronů na jejich oběžných drahách kolem neutronů. Éterické tělo je nejvíce ovlivňováno emocemi. Negativní emoce deformují, pozitivní napravují.

Naše mysl je tvořivá

Předtím, než věci vytvoříme ve světě hmoty, tvoříme je v mysli. Naše mysl je naším největším potenciálním klíčem k bohatství i chudobě. Naše mysl je doménou ega, které dobře tělu slouží jako prostředek pro přežití. Žít plně jistě znamená více, než jen přežívat. Můžeme využívat konstruktivně naši mysl k formulování logicky správných otázek.

Cit, nejlépe reprezentovaný Láskou, překonává Rozum. Neřídí se zákonem Oko za Oko, ale Odpuštěním. Konstruktivně používat cit znamená rozlišit pravdu od nepravdy. Při Odpuštění jako aktu Lásky dojde k nápravě v mysli, emocích, éterickém i hmotném těle. Okamžitě.

Gloria in Excelsis Deo!