Úvod

MUDr. Pavel Nývlt, N. D.

Vítám Vás v anti-aging poradně

Mnozí z Vás se jistě ptají, co se skrývá pod označením anti-aging. Stárnutí se nevyhne nikomu z nás, jen jeho projevy potkají každého v jiném věku. Někteří lidé jsou staří již ve dvaceti, jiní ještě v osmdesáti lyžují, vzdělávají se.

Anti-aging je odvětví poradenství zdravého životního stylu zabývající se studiem jevů a procesů, které ovlivňují rychlost stárnutí. Díky dnešním vyspělým technologiím jsme schopni pozitivně ovlivnit způsob stárnutí i délku života. Prodloužení života souvisí i se stále se zvyšujícími nároky na jeho kvalitu. Obyvatelé vyspělých zemí stárnou a přejí si nejen žít déle, ale rovněž i co nejdéle dobře vypadat.

Co můžete očekávát v naší anti-aging poradně

Poradna je vedena profesionálním způsobem, který je běžný na soukromých klinikách ve Spojených státech amerických. Klient se dostaví v předem sjednaném termínu, díky čemuž odpadá zdlouhavé a nepříjemné čekání. Váš čas je stejně cenný jako náš. Naší zásadou je vždy se zcela věnovat pouze jednomu klientovi. Jste jedinečná osobnost, která si zaslouží naši plnou pozornost. Informace týkající se Vašeho zdravotního stavu budou poskytnuty pouze Vám; neobdrží je příbuzní, lékaři, léčitelé jakéhokoliv zaměření, jen Vy. S ohledem na společenské postavení našich klientů nesdělujeme ani to, zda dotyčná osoba naši poradnu navštívila.

Jak probíhá vlastní konsultace

Během prvního setkání získáte informace o tom, co ve Vašem případě je – a co naopak není – možné. Můžete se sami rozhodnout, zda Vám navrhovaný postup vyhovuje. Při první konzultaci získáme a vyhodnotíme řadu dat, která v jejím závěru shrneme, a na jejich základě sestavíme plán s jasnými a předem stanovenými cíli. Záleží jen na Vašem uvážení, zda budete požadovat další konzultaci – tentokrát již zaměřenou na konkrétní problém.

Při dalším setkání budete seznámeni s dodatečnou analýzou dat časově náročnějších procesů. Zhodnotíme, jakým způsobem jste se přiblížili daným cílům. Původní plán můžeme potvrdit, případně pozměnit podle Vaší situace a potřeb. Některé konzultace mohou probíhat i telefonicky (v předem sjednaném termínu), ve většině případů je ovšem nutná osobní přítomnost klienta.

Rychlá změna k lepšímu

Všem klientům přeji co nejrychlejší dosažení úspěchu. Vím, že není obvyklé očekávat změny stavů považovaných za projevy stárnutí. Změny k lepšímu, které se přihodí velmi rychle se vymykají všeobecnému očekávání. Jsou označované za zázračné. Zázraky se dějí denně. Zázraky jsou vždy definované v čase. Liechtenstein Co se jevilo jako zázrak před stoletím nám dnes připadá běžné. Vítejte v dobrém světě, který si sami tvoříte svými přáními, představami, svou myslí i citem.