Rozšířené vědomí

Rozšířené vědomí

Naše vědomí se většinu našeho života nalézá na poměrně stabilní úrovni. Při prožitcích, které se vymykají naší navyklé hladině vědomí, získáváme komplexní zkušenost. Při pohybu směrem dolů jsou to zkušenosti, které hodnotíme jako nežádoucí. Při pohybu směrem nahoru získáváme zkušenosti, které hodnotíme subjektivně jako velmi žádoucí.

Zážitky spojené s nahlédnutím do vyšších úrovní vědomí jsou popisované jako osvobozující, uklidňující, povznášející. Při požití alkoholu a drog se dosáhne tohoto přechodně. Jelikož jde o nevhodný způsob, jeho opakováním se vzdaluje možnost se do stavu rozšířeného vědomí dostat na delší dobu a později vůbec. Skutečný návyk není ani tak návykem na určitou skupinu chemikálií. Jde o marnou snahu „koupit si“ lepší hladinu vědomí.

Vědomí se dá rozšířit budeme-li žít dle zákonů. Ty byly mnohokráte popsány ze všech možných úhlů. Vyberte si vše, co mají nejrozšířenější náboženství společné. Potom je třeba modlitbu žít. Plané omílání, bez přeměny nezjeveného ve zjevené, není produktivní.

Metody rozšiřování vědomí

Pro potřeby klientů anti-aging poradny jsem vyvinul několik metod rozšiřování vědomí.

Resonanční techniky poskytují velmi rychlý účinek. Při přesném naprogramování série tónů s přesnými harmonickými odchylkami se klient okamžitě dostane do hladiny hlubokého míru, harmonie a štěstí. Někteří klienti udávali zkušenosti jasnozřivosti, telepatie a jiných paranormálních jevů, které se u nich vyskytly po vyzkoušení této technologie.

Retrospektivní metody vedou k dosažení harmonie a míru, dochází k uvědomění si vlastní role a kladnému ovlivnění současných vztahů.

Projekční metody pracují s energetickými centry, dechem, prouděním kundalini. Projekční metody vedou k vytvoření takové zkušenosti, jakou si klient přeje zažít.

Případ 52 letého muže

Jako příklad projekční metody kombinované s resonanční je tento příběh 52 letého muže. Navštívil mně na radu našeho společného známého. Před rokem 2000 se u něj vyvinula silná tíseň a později nutkavý strach, že v roce 2000 skončí svět. Koupil si pozemek daleko od civilizace. Pozemek oplotil ostnatým drátem, do každého rohu si postavil střílnu. V každé z nich měl rozmístěné automatické zbraně.

Z jeho řeči jsem vyrozuměl, že se bojí o svůj život, že nenávidí černochy, asiaty, židy, ženy. Trpěl utkvělou představou, že je proti němu zosnováno spiknutí vlády a mimozemšťanů. Paranoidní schizofrenie. Vystaven krátkodobému účinku resonancí měnících nenávist po dobu jednoho týdne. Po týdnu sám odstranil svoje opevnění. Z nenávisti se dostal do deprese. Projekční metoda s odstraněním energetických blokád v oblasti hrudníku. Cítí se šťastný, prodal svůj pozemek daleko od civilizace, našel si partnerku. Je spokojený, svoji paranoidní schizofrenii dnes vnímá jako sen, který se mu zdál.

Případ 5ti letého autistického chlapce

Úplně jiným příkladem je případ 5ti letého autistického chlapce. Autismus se vyvinul ve 2 letech po sérii očkování. Při rozboru záznamu mozkových aktivit jsou narušené resonanční frekvence MT proteinů řady II. Chlapec nemluví, je hyperaktivní, bývá agresivní vůči sobě i okolí. Při návštěvě poradny je velmi hyperaktivní, vydává hlasité skřeky. Po 5 sekundách vystavení přesné resonanční frekvenci došlo k harmonizaci aktivit obou mozkových hemisfér. Chlapec se naprosto zklidnil, přišel ke stolu a poděkoval souvislou větou. Po ukončení resonanční frekvence se chlapec vrací do hyperaktivního stavu během 2 minut. Po opakovaném vystavení resonančním frekvencím se chlapcův stav stabilizoval. Je mírný, vlídný, spokojený, mluví.

Dosažení rozšířeného vědomí je dílem vlastního rozhodnutí a vyžaduje spoustu práce. Disciplína, víra, naděje, laskavost, ohleduplnost a sdílení jsou stupínky na cestě k osvícení.